2014-10-16

Wydziały komendy

 

WYDZIAŁ OPERACYJNO-SZKOLENIOWY

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego
mł. bryg. Piotr Kordowski
 
specjalista
kpt. Dariusz Olcen

tel: (58) 682 30 23 wewn. 217
 
 
 

 

SEKCJA DS. KOTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

kierownik sekcji
st. kpt. Dawid Raczek
 
inspektor
mł. asp. Sebastian Cieślik

tel: (58) 682 30 23 wewn. 220

 

 

SEKCJA DS.  ORGANIZACYJNO-KADROWYCH

st. technik
mł. ogn. Monika Gedera

tel: (58) 682 30 23 wewn. 221

technik
Maria Soja
 
tel: (58) 682 30 23 wewn. 213

 

 

SEKCJA DS. KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNYCH

technik
st. sekc. Bartosz Sosiński
 
insp. ds. kwatermistrzowskich
Ewa Płotka
 
tel: (58) 682 30 23 wewn. 218

 SEKCJA DS. FINSOWYCH

główny księgowy
kpt. Anna Majak
 
starszy księgowy
Teresa Mejna-Kopania
 
tel: (58) 682 30 23 wewn. 214

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się